Koninklijke onderscheiding voor Joanneke van Bethem-Den Bakker

Op 26 april 2021 is Joanneke van Bethem-Den Bakker Koninklijk onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ze is van 2002 tot 2012 namens de VVD lid geweest van de Dordtse gemeenteraad. Daarnaast en daarna had en heeft ze nog tal van andere maatschappelijke functies waaruit haar grote sociale betrokkenheid blijkt. Naar onze bescheiden mening is Joanneke terecht onderscheiden. Wij feliciteren haar daar van harte mee!