Vluchtelingenquotum Dordrecht

De Rotterdamse wethouder (VVD) Bert Wijbenga, heeft geopperd om voor Rotterdam per jaar een quota vast te stellen om vluchtelingen op te nemen. De Dordtse VVD vindt dat een stad maar een beperkt aantal vluchtelingen kan opnemen, zonder dat er sociale en financiële spanningen komen. De kosten van het sociale domein stijgen nog steeds en daar zit een deel van de kosten van statushouders bij inbegrepen. In de meeste gevallen blijven statushouders lang of altijd in de bijstand en hebben ze ook andere vormen van ondersteuning nodig. Deze bijstand moeten de gemeentes zelf betalen, maar ook moeten de gemeentes zorgen voor huisvestiging en inburgering en diverse andere kosten.

We vinden het als Dordtse VVD dan ook niet meer dan normaal dat er wordt gekeken naar wat een stad, zowel sociaal als financieel kan dragen.