VVD tegen vuurwerkverbod binnenstad

Het collegevoorstel om vuurwerk te verbieden in de binnenstad kan op de steun van de meerderheid van de raad rekenen. De argumenten zijn naar mijn mening echter zeer dun en kunnen dit besluit niet dragen. De gemeente kan haar handhavingscapaciteit beter inzetten op de aanpak van de echte problemen rond oud en nieuw. Zoals het aanpakken van het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk of het vernielen en opblazen van auto’s, bushokjes en ga zo maar door.

Het eerste argument is de bescherming van kwetsbare personen en dieren in de binnenstad. Alsof de kwetsbare personen en dieren in de binnenstad meer bescherming verdienen dan die in andere wijken. Het tweede argument, brandgevaar is er ook met de haren bij gesleept. Het klopt dat het risico op een brand in de binnenstad groter is doordat in veel oude panden veel hout zit. Ook klopt het dat als er brand uitbreekt, het bluswerk moeilijker is door de dichte bebouwing. Maar in het daarvoor kersvers vastgestelde risicoprofiel van de veiligheidsregio lezen we tal van oorzaken die dat risico veroorzaken, zoals kortsluiting, beperkt onderhoud van verwarmingsinstallaties, elektra en schoorstenen, keukenbrandjes, verbouwingsactiviteiten, dak reparatiewerkzaamheden etcetera. Vuurwerk staat daar niet tussen.

Maar 80% van de respondenten uit de representatieve steekproef wenst regulering. Tja daar kun je twee kanten mee op. Je kan daaraan toegeven en vervolgens capaciteit erop zetten om dat ook te handhaven. Nu vinden wij sowieso al niet dat je alles maar moet dichtregelen en verbieden. Zeker niet als er eigenlijk geen groot probleem is. Immers als 80% weinig met vuurwerk op heeft, is het aannemelijk dat een groot deel van die 80% dan ook geen vuurwerk zal afsteken. Nu mocht ik afgelopen jaar dicht tegen de binnenstad oud en nieuw vieren en het viel mij toen al op, dat er inderdaad relatief weinig vuurwerk werd afgestoken. Kortom; welk probleem lossen we op tegen welke kosten?

De VVD heeft liever dat de echte problemen worden aangepakt. Dat we echt werk maken van de aanpak van het zware illegale vuurwerk en de vernielingen. En dat we de daders de schade tot de laatste cent laten terugbetalen. Het positieve is dat er een centraal vuurwerk komt en dat kan wel op onze steun rekenen omdat wij streven naar een bruisende en levendige binnenstad. Hoe mooi zou het zijn om met zijn allen daar oud op nieuw te vieren en daarna gezellig in de een of andere kroeg het glas te heffen!