Proef scootmobiel delen

In de commissie sociaal worden de kaders voor het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) besproken. Een van de belangrijkste punten op dit dossier is de betaalbaarheid. In de komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. De Dordste VVD mist op dat punt een duidelijke visie. Er zit een olifant in de kamer, maar alle politieke partijen doen net alsof ze hem niet zien.

De Dordtse VVD ziet die olifant wel en is van mening dat er duidelijk keuzes moeten worden gemaakt om de stijgende kosten draagbaar te houden.

Een voorbeeld is het gebruik van scootmobielen. Als je slecht ter been bent dan kan je een scootmobiel krijgen. Maar deze gebruik je nooit de hele dag en soms zelfs krijgen mensen een scootmobiel en gebruiken deze zelden. In de gemeente Den Haag heeft een proef plaats gevonden waarbij mensen een scootmobiel delen. Deze proef valt bij gebruikers in de smaak. In de Schilderswijk is al een wachtlijst voor de service, meldt de gemeente. https://www.ad.nl/den-haag/scootpool-blijkt-een-groot-succes~a48db5fa/

De Dordtse VVD vindt dit een voorbeeld om te komen tot een betere beheersing van de kosten en zal de wethouder ook vragen om ook in Dordrecht een dergelijk systeem in te voeren.


John van der Net

Vicefractievoorzitter Dordtse VVD