Alert op explosie kosten sociale domein

Gisteren tijdens de Drechtstedendinsdag werden de cijfers en prognoses gepresenteerd van de plannen en kosten van het Sociale domein. Dit zijn dus de kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdhulpverlening en partcipatiewet (bijstand ed.).


Dit waren schokkende cijfers. Alleen al de kosten van de WMO stijgen van 2020 t/m 2023 van € 59,6 mln naar € 77,4 mln. De stijging van het onderdeel individuele begeleiding stijgt met 14% per jaar!

Voor Dordrecht alleen houdt dit in dat we voor 2020 al structureel ongeveer 4 miljoen te kort komen en dat stijgt in 2021 dus door naar meer dan 5 miljoen.


Zoals gisteren zo mooi werd gezegd, houdt dit in dat het Sociale domein gaat concurreren met andere domeinen. In normaal Nederlands betekend dit dat we gewoon minder geld overhouden voor andere zaken zoals bijvoorbeeld cultuur, leefbaarheid, veiligheid, sport, duurzaamheid, wijkbeheer en andere belangrijke gemeentelijke taken. De VVD maakt zich ernstige zorgen en heeft al meerdere malen in de Drechtraad opgeroepen om maatregelen te nemen deze uit de hand lopende kostenstijging te keren.


De VVD heeft de portefeuillehouder Peter Heijkoop om een lijst gevraagd van uitgaven die we niet wettelijk verplicht zijn. Er moeten drastische keuzes worden gemaakt om te voorkomen dat we op andere terreinen fors moeten gaan snijden of de belastingen drastisch moeten verhogen om de rekening van uitvoering van de jeugdzorg, individuele begeleiding, doelgroepenvervoer enz. betaalbaar en behapbaar te houden.