Dordts College juicht initiatief voorstel over ondermijning van John van der Net toe.

In november heeft VVD raadslid John van der Net, ondersteunt door de CU/SGP en CDA, een initiatiefvoorstel ingediend om een extra middel in te zetten tegen ondermijnende criminaliteit.

Het Dordtse college van B&W geeft nu in haar advies het volgende weer:

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een prioriteit van de gemeente Dordrecht. De wijziging van de APV geeft de burgemeester een extra juridisch instrument om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden door een onaantrekkelijk vestigingsklimaat voor criminelen te creëren bonafide ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en daarmee een gezond ondernemersklimaat te stimuleren. Wij juichen dit toe.

Als we aan criminaliteit denken dan hebben we het met name over zichtbare criminaliteit. Maar criminelen willen vaak helemaal niet opvallen en gebruiken vaak bedrijven om hun geld wit te wassen en hun criminele activiteiten af te dekken.

We zien tegenwoordig steeds meer bedrijven in Dordrecht waarvan de vraag is of dit wel bonafide zaken zijn. Opvallend is dat het aantal kapperszaken sterk gestegen is en dat deze nieuwe kappers minder dan de helft van de prijs vragen van een “normale” kapper. Ook zien we in Dordrecht steeds meer nagelstudio’s en massagesalons.

Andere steden, zoals Rotterdam, Schiedam en Tilburg hebben daar al maatregelen tegen genomen. Als de gemeenteraad het positieve advies van het College overneemt dan kan indien er signalen zijn van ondermijning een vergunningplicht worden opgelegd voor branches of gebieden in Dordrecht. Dan kan er een zogenaamde BIBOB toets plaats vinden om te onderzoeken wie er achter het bedrijf zit en op deze wijze het “foute” geld uit Dordrecht weren.

De Dordtse VVD staat voor de veiligheid in Dordrecht.

Er is in Dordrecht geen plaats voor criminelen.