Honden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch?

De VVD heeft met andere partijen een voorstel ingediend om diverse gebruikers een suggestie te laten maken voor het verdelen van de schaarse beschikbare ruimte in de Dordtse Biesbosch. Dit voorstel heeft het gehaald. Alleen CDA, Beter voor Dordt en fractie De Jager stemden tegen.

De gemeente heeft miljoenen geïnvesteerd in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, uw geld. Een prachtig natuurgebied moet daar ontstaan waar Dordtenaren van kunnen genieten. Maar dan wel het liefst zonder hond, lijkt het wel. Want als loslopende honden al niet moordlustig achter al het wild en paarden aan gaan, dan is de geur van een hond al voldoende een ree voorgoed te verbannen. Zo wil men ons laten geloven.

Tijdens een vergadering in januari bleek dat niemand tevreden is, de hondenbezitters niet, de maneges/paardenpensionhouders niet en de bewoners ook niet. De hondenbezitters zijn niet betrokken om ‘geen valse verwachtingen te scheppen’. Tja, inspraak en betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden blijkt toch erg moeilijk te liggen in onze mooie gemeente. Dat blijkt uit meer dossiers. Wat mij en andere raadsleden verbaasde, was dat toen we na de vergadering met enkele vertegenwoordigers in gesprek waren, zij aangaven er samen uit te kunnen komen.

Laten we die mensen die kans nou eens geven. Ook zij begrijpen het gebied niet heringericht wordt en dat de natuurwaarde belangrijk is. Maar het moet geen openluchtmuseum worden en iedereen moet er zoveel mogelijk van kunnen genieten, ook de mensen die belasting betalen voor hun huisdier.