Schokkende uitkomst m.b.t. bijstandsfraude door verzwegen vermogen in het buitenland.

De VVD heeft in de Drechtraad vragen gesteld m.b.t. de handhaving bij bijstand. Met name Nederlanders van allochtone afkomst in de bijstand hebben soms nog geld of bezittingen in het buitenland die ze niet hebben opgegeven. In Tilburg zijn bijvoorbeeld 515 personen met een Turkse nationaliteit onderzocht en bij 70 mensen is de uitkering teruggevorderd omdat ze niet hadden gemeld dat ze in Turkije bezittingen hadden (1 op 7).

Als antwoord op de gestelde vragen in de Drechtraad is bekend geworden dat er in de periode 2016 tot juni 2018 er 33 onderzoeken zijn uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Dit betrof onderzoeken naar 30 personen waarvan er 18 opeens geen behoefte meer hadden aan een uitkering. In 1 geval is de uitkering na onderzoek geweigerd vanwege verzwegen vermogen. In vier gevallen is de uitkering stop gezet vanwege verzwegen vermogen. Van de laatst genoemde gevallen is er bij 3 personen een bedrag teruggevorderd van meer dan € 80.000,-.

Namens de VVD kan ik zeggen dat wij dit schokkende cijfers vinden. Van de 30 onderzochte personen is er dus een resultaat van 23 waar wat aan de hand is, of die zelf afzien van bijstand. Daarnaast is er bij 6 personen het onderzoek nog niet afgerond.

Wij zijn dan ook wel verheugd dat de SDD nu een plan heeft om beter te gaan handhaven. Er wordt een totaal bedrag van € 1 miljoen vrijgemaakt voor o.a. betere handhaving. De geschatte daling van de uitgaven op de bijstandsuitkeringen bedraagt € 0,6 miljoen voor 2019 en € 1,5 miljoen voor 2020 en de jaren daarna.

De VVD is van mening dat bijstand een tijdelijke voorziening is voor mensen die het echt nodig hebben en misbruik verminderd het draagvlak en moet hard worden aangepakt.

John van der Net