Dordtse VVD wil gemeentelijke aanpak Brexit

In de nacht van 29 op 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Met een deadline die steeds dichter bij komt vindt de Dordtse VVD het nu hoog tijd dat de gemeente zich ook gaat voorbereiden op lokaal niveau.

VVD raadslid John van der Net werkt bij de douane en merkt op: 'Er is nog veel onduidelijk over de Brexit, dat maakt de voorbereiding lastig. Toch zullen we nu alle zeilen bij moeten zetten om zo goed als mogelijke de klap van een Brexit op te vangen'.

Een Brexit, in welke vorm dan ook zal niet alleen grote gevolgen met zich meebrengen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gemeente zelf. Er is op lokaal niveau op dit moment nog weinig aandacht voor de Brexit.

John legt uit: 'Dat is ook niet gek want het is ongelofelijk complex en het blijft onduidelijk wat er nou echt gaat gebeuren. Bedrijven die met het VK handelen hebben bijvoorbeeld een douane nummer, het zogenaamde EORI nummer, nodig’.

In samenwerking met de landelijke overheid heeft Europa decentraal inmiddels de Brexit Impact Scan ontwikkelt. Met die scan krijgen lokale overheden in beeld welke maatregelen zij kunnen nemen. De VVD heeft de gemeente nu gevraagd deze scan zo snel als mogelijk is uit te voeren voor Dordrecht.

De Dordtse VVD wil voorkomen dat een deel van onze bedrijven en de gemeente straks ineens voor verrassingen komt te staan. Zo kunnen (web)winkels ineens te maken krijgen met de douane bij de ver- of aankoop van hun goederen. De ‘Brexit Impact Scan’ voor bedrijven is te vinden via www.brexitloket.nl/impactscan.


John van der Net

VVD Dordrecht