Plannen Amstelwijck: Goed voor de stad, en graag ook voor omliggende wijken.

Dordrecht heeft te kampen met een tekort aan woningen. In het coalitieakkoord hebben we dan ook afgesproken om tot 2022 4.000 nieuwe woningen te realiseren. Vooral in het hogere segment voor koopwoningen is een zichtbaar tekort in onze stad, waardoor de doorstroming in de woningmarkt stokt en helaas de hogere inkomens onze stad regelmatig verlaten. Eén van de projecten waar woningen gepland staan deze periode, is Amstelwijck.

 

Afgelopen woensdag sprak Robin Noldus namens de Dordtse VVD in de adviescommissie Fysieke leefomgeving over het ontwikkelperspectief voor de ontwikkeling van Amstelwijck. Robin Noldus: “De beoogde ontwikkeling is volgens de Dordtse VVD in ieder geval een ontwikkeling die goed is voor fijn wonen en werken in onze stad. Toch hebben we ook zorgen. Deze zorgen liggen vooral bij de goede bereikbaarheid van deze wijk en het reduceren van de overlast van geluid van de omliggende A16, N3 en spoorlijn. Dit zijn ook de belangrijkste punten die we vanuit omwonenden en de overige betrokkenen hebben gehoord.”

 

Bereikbaarheid:

Rondom de bereikbaarheid vind de Dordtse VVD het positief dat wordt ingezet op goede bereikbaarheid via diverse vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld te toekomstige Lightrail-ontwikkelingen waar plannen voor gemaakt worden. Goede bereikbaarheid per OV en fiets is zeer belangrijk, maar wat ons betreft moet de auto niet vergeten worden. Wie gaat er nou in een ruim opgezette woning langs de rand van de stad, dicht bij de snelweg wonen, als je niet per auto je wijk in of uit kan, of fatsoenlijk kunt parkeren? We moeten de automobilist niet in een verdomhoekje stoppen.

 

Voor de bereikbaarheid met de auto willen we dat in de plannen vanaf het begin al rekening wordt gehouden met een optimale bereikbaarheid, waarbij ook direct de problemen van de Wilgenwende en de Reeweg Zuid worden meegenomen. De Wilgenwende heeft op dit moment grote problemen om de wijk in en uit te komen. De Dordtse VVD heeft de wethouder al gevraagd een tweede ontsluitingsweg te onderzoeken. Voor de Reeweg Zuid heeft de gemeente eerder een plan gemaakt, waarbij deze smalle weg met veel fietsers zwaar belast zou worden voor het bereiken van de nieuw te bouwen woningen.

 

Geluid:

De bewoners van de Dordtse Hout weten wat het is om in dit gebied te wonen. In de tijd van het bouwen van deze woningen, is onvoldoende aandacht besteed aan maatregelen tegen geluidsoverlast van de omliggende wegen en het spoor. Nu bij de realisatie van de Wilgenwende aan die kant van de N3 wel een geluidsscherm is geplaatst, lijkt de overlast in de Dordtse Hout alleen maar toegenomen. De Dordtse VVD wil dan ook de geluidsoverlast direct aanpakken voor Amstelwijck, maar ook gelijk voor de Dordtse Hout!

 

Omliggende wijken moeten direct profiteren!

“Laten we echt een verschil maken voor het woonplezier in onze stad. Niet alleen voor de nieuw te realiseren woningen, maar ook voor de reeds bestaande wijken in de nabije omgeving. De Dordtse VVD wil dat met de plannen voor Amstelwijck direct de verkeersproblemen en geluidsoverlast in de Dordtse Hout en de Wilgenwende aanpakken”, aldus Robin Noldus.