Dordtse VVD wil dat wethouder serieus in gesprek gaat met bewoners Hallinqclaan

© foto: google maps

De wethouder Van der Linden van verkeer wil verkeersdrempels aanleggen in de Hallincqlaan en andere straten in de 19e eeuwse schil van Dordrecht. Het is goed nieuws dat er in dit gebied ook echt een 30-km inrichting van de weg komt, dat is ook een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van de Dordtse VVD. Meer veilige woonstraten door snelheidsremmende maatregelen.

Ook de bewoners van de Hallincqlaan willen graag dat er langzamer wordt gereden in hun laan, maar zij maken zich zorgen dat er door de verkeersdrempel trillingen ontstaan die ernstige schade kan veroorzaken aan hun niet-onderheide huizen. De bewoners hadden de wethouder daarom gevraagd om een overleg om verschillende alternatieven te bespreken waarmee ook de snelheid in de straat kan worden verlaagd.

De Dordtse VVD wil dus dat de wethouder zijn plan voor een verkeersdrempel op de Hallincqlaan voorlopig in de ijskast zet en snel –alsnog- een overleg organiseert met de bewoners waarin de verschillende mogelijke maatregelen om de snelheid te verminderen worden besproken met de bewoners: niet alleen de voor- en nadelen van een verkeersdrempel, maar ook andere alternatieven zoals een punaise, een versmalling, een asverschuiving, etc.

Woont u in het 30 km gebied van de 19e eeuwse schil en vindt u een drempel in uw straat mogelijk niet de beste oplossing is om de snelheid te verminderen? Mail dan naar info@vvddordrecht.nl. We horen graag van u.