Schrap voorrang asielzoekers bij huurwoning

Een goede en betaalbare huurwoning is voor iedereen belangrijk. Het is op dit moment in Dordrecht al moeilijk voor o.a. starters om aan een betaalbare huurwoning te komen. Om tot een eerlijkere verdeling van de woningen te komen wil de Dordtse VVD dat statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van een huurwoning in Dordrecht.


Sinds 1 juli 2017 is de wettelijke plicht tot het bieden van een voorrangspositie op een woning, voor statushouders komen te vervallen. In de Dordtse huisvestingsverordening is echter nog steeds een voorrangsregeling opgenomen voor statushouders.


Indien statushouders niet binnen 3 maanden kunnen worden gehuisvest in reguliere woningen doordat anderen voor gaan, dan wil VVD Dordrecht dat er binnen het Drechtsteden verband naar alternatieve / tijdelijke woonvoorzieningen wordt gezocht.