Betrek bewoners Dordtse Hout bij ontwikkeling Refaja-terrein

Het voormalig Refaja ziekenhuis is verkocht. Half januari 2018 wordt bekend wie de koper is. De Dordtse VVD zal op de voet volgen wat de nieuwe plannen gaan worden voor de Refaja-gebouwen.

Het is een belangrijke ontwikkeling voor de bewoners van de naastliggende buurt Dordtse Hout. Essentieel dus dat zij hier ook tijdig en voldoende bij betrokken zullen worden. Bij het bezoek van VVD Dordrecht aan de buurt vorige week, kwam in veel gesprekken naar voren dat de bewoners zich zorgen maken over de toekomstige ontwikkeling van het terrein.

VVD Dordrecht is voorstander van woningbouw op de Refaja locaie in hetzelfde segment als de huizen van de Dordtse Hout. Wel moet er dan een geluidsscherm komen langs de A16.