Kamervragen Gen X dankzij Dordtse VVD

De Dordtse VVD wil dat bewoners en bedrijven die bouwen of aan hun tuin werken niet blijven zitten met bergen grond met GenX en PFOA (C8) en wil er een gronddepot wordt aangelegd voor gedupeerde bewoners en bedrijven. Op voorstel van Maarten Burggraaf, de fractievoorzitter van de Dordtse VVD, heeft VVD-kamerlid Erik Ziengs de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om tijdelijke depots in te richten voor grond met GenX en PFOA.

De Dordtse liberalen willen een snelle oplossing voor dit probleem dat de grenzen van Dordrecht overstijgt en werken daarom nauw samen met de VVD-fracties in de Tweede Kamer en de provincie Zuid-Holland. Burggraaf heeft het Dordtse college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om samen met andere gemeenten en de provincie Zuid-Holland werk te maken van de snelle aanleg van zo’n gronddepot.

Op het moment bestaat in bijna de hele gemeente Dordrecht de bizarre situatie dat de GenX- en PFOA-concentraties in de grond ruim onder de risicogrenzen van het gebruik voor (moes)tuin liggen, maar dat die zelfde grond niet mag worden verplaatst naar een plek die verder af ligt van de verontreiniginsbron Chemours omdat er nu nog geen regels zijn voor grondverplaatsing voor grond met GenX en PFOA. De tijdelijke regeling van de gemeente werkt niet goed waardoor Dordtenaren nu blijven zitten met een enorme berg grond na aanleg van een nieuwe tuin en bouwactiviteiten in Dordrecht vertraging oplopen.