Veilig wonen, ook in de Zuilenburg

Bewoners van de buurt Zuilenburg zijn bang voor ongelukken als gevolg van veel te hard rijdend verkeer door hun woonerf. Vrijdag was VVD Dordrecht bij hen op bezoek. De in deze buurt gevestigde school zorgt voor druk autoverkeer in de smalle straatjes. De buurtbewoners hebben een petitie met 53 handtekeningen overhandigd aan gemeenteraadslid en lijsttrekker Maarten Burggraaf. De petitie roept op om snel verbetering in de verkeersveiligheid te brengen.

De Dordtse VVD heeft de wethouder verkeer gevraagd om snel actie te ondernemen en heeft de petitie dinsdagavond tijdens de raadscommissie vergadering aan hem overhandigd. De wethouder heeft toegezegd dat er dit jaar nog overleg komt met bewoners en de nabijgelegen school en dat er naar een structurele oplossing zal worden gezocht. De Dordtse VVD is blij met deze toezegging en zal de vinger aan de pols houden.