Vraagtekens bij huisvuilbeleid

Meer plastic afval verzamelen heeft weinig positieve milieueffecten en is erg kostbaar, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). De VVD vraagt daarom aan het college een andere focus te leggen binnen haar huisvuilbeleid. In 2020 moet het restafval in Dordrecht met 100 kg per huishouden teruggedrongen zijn. Met een focus op nascheiding van GFT afval zou je zo al driekwart van die doelstelling binnen handbereik hebben.

Het college presenteerde afgelopen maart plannen om een vierde kliko voor plastic afval te introduceren. De kliko voor restafval zou dan nog meer eens in de maand i.p.v. twee keer worden geleegd. VVD Dordrecht verzet zich tegen het opdringen van een vierde container. Menig Dordtenaar heeft hier geen ruimte voor in de tuin, bovendien blijkt nascheiding (scheiden bij de afvalcentrale) volgens onderzoek net zoveel rendement op te leveren. En om de grijze kliko niet tot een stinkbak te laten verworden, moet deze wat de Dordtse VVD betreft net zo vaak geleegd blijven worden.