Duidelijkheid rondom Chemours

Wederom onrust rondom chemiefabriek Chemours en de lozing van PFOA en GenX. De Vrije Universiteit heeft een meting gedaan naar de concentratie van deze stoffen in planten in de omgeving van de fabriek en concludeert dat bewoners beter even geen groente en fruit uit eigen tuin kunnen eten. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het gezaghebbende instituut RIVM aangeeft dat de concentraties ruim onder de veiligheidsgrenzen liggen voor wonen met een (moes)tuin en de consumptie uit eigen tuin.

VVD Dordrecht wil dat aan alle onrust een einde komt en dat nieuwe verassingen rondom de effecten van de activiteiten van Chemours niet meer voorkomen. En dat de autoriteiten actief controleren of er binnen de vergunning voorwaarden wordt gehandeld.

Omdat er ook in de toekomst geen twijfel mag zijn over de gezondheid van onze bewoners, heeft VVD Dordrecht half april van dit jaar al het initiatief genomen om met de voltallige gemeenteraad bij de provincie erop aan te dringen dat het lozen van GenX stoffen wordt afgebouwd.