Kadernota 2018: Dordrecht gaat voorwaarts

© Bron: Flickr/bertknot

Het motto ‘Dordrecht gaat voorwaarts’ spreekt de VVD aan. Toch heeft de VVD Dordrecht enige bemerkingen; in hoeverre worden de mogelijkheden geboden om de stap(pen) voorwaarts daadwerkelijk te zetten? Hieronder leest u een korte uiteenzetting van de woordvoering 1e termijn. Het hele document kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 

Lagere lasten

De VVD ziet nog volop kansen om lastenverlichting te realiseren. Wij vinden namelijk dat Dordtenaren zelf het beste kunnen beslissen waar zij hun prioriteiten leggen én hun geld aan uitgeven.

 

Bouwen voor hogere inkomens

Dordrecht heeft de afgelopen 15 jaar ieder jaar 100 huishoudens met een hoger inkomen verloren. Voor deze huishoudens was er simpelweg onvoldoende woningaanbod. Het is voor de bedrijvigheid en draagvlak voor voorzieningen noodzakelijk dat er meer woningen komen voor de huishoudens met een hoger inkomen.

 

Meer bedrijvigheid

De samenwerking tussen ondernemers en de gemeente laat nog op veel punten te wensen over.

 

Financiële sturing

Op het sociale termijn dreigen er zorgwekkende begrotingstekorten. De VVD dient een motie in om het tij te keren.

 

Tot slot

Om de potentie uit de stad te halen moet je wel de beste keuzes maken. De VVD Dordrecht streeft ernaar om kansen in Dordt te verzilveren en hoopt dat andere partijen zullen volgen.