Laat vertrouwen drinkwater niet ondermijnen

Het drinkwater in Nederland is van topkwaliteit en het vertrouwen van de bewoners daarin is groot, dat moet zo blijven! Daarom heeft VVD Dordrecht het initiatief genomen om met de voltallige gemeenteraad een brief te schrijven naar de provincie met de oproep om de lozing van omstreden GenX-stoffen op de rivier Beneden Merwede door Chemours terug te schroeven. Oasen betrekt hieruit haar drinkwater voor enkele gemeenten in de regio. Het Dordtse drinkwater komt van Evides die andere bronnen gebruikt.


Het RIVM constateerde eind vorig jaar dat GenX deel vergelijkbare schadelijke effecten heeft als PFOA, een stof waarvan het gebruik om die reden is gestopt. In het AD van 14 april 2017 werd gesteld dat Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Oasen in vertrouwelijke stukken heeft opgeroepen om ook zo snel mogelijk te stoppen met lozen van de stoffen rond GenX. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Daarom zijn wij van mening dat we niet moeten dralen met het 'op stal zetten’ van de twijfels rond GenX. Voorkomen van lozing is beter dan achteraf verwijderen.