Vierde kliko niet opdringen

De VVD waakt voor een goed service niveau voor het verwerken van huisafval. Zadel de bewoners dus niet op met stinkende grijze containers en bied alleen een vierde kliko voor plastic afval aan als bewoners er zelf om vragen. Dat is de inzet van VVD Dordrecht voor het nieuwe afvalbeleid van de gemeente.

Het college presenteerde gisteravond haar plannen voor een nieuw afvalbeleid dat moet leiden tot een hoger percentage van afvalscheiding. De VVD is voorstander van een duurzaam beleid, ook omdat dit bijdraagt aan het voorkomen van een stijging van de afvalstoffenheffing voor bewoners. De VVD is het alleen niet eens met de keuzes die het college maakt.

De VVD wil dat de grijze container twee keer per maand geleegd blijft worden zodat onder andere gezinnen met luiers niet met overvolle en stinkende containers worden opgescheept. Ook willen wij bewoners niet opschepen met een tuin vol containers. Dus een vierde kliko voor plastic moet een vrijwillige keuze zijn en niet worden opgedrongen zoals het college voorstelt.

De industrie van afvalverwerking innoveert in hoog tempo waardoor scheiding van afval bij de afvalcentrale steeds beter lukt. Daar zit wat de VVD betreft dan ook de grootste winst.