VVD Dordrecht is verontrust over onderzoek naar integratie op scholen

Op 01 februari jl. zijn in diverse kranten en bladen (het AD, Parool en Elsevier) berichten verschenen over het vermijden van gevoelige onderwerpen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Dit blijkt uit een onderzoek van het onderwijsbureau DUO. Dit heeft volgens veel leraren er mee te maken dat de integratie is mislukt. In de grote steden geeft bijna de helft van de schoolleiders en docenten aan dat er sprake is van een mislukte integratie en toenemende segregatie. Niet-westerse allochtone leerlingen gaan voornamelijk met elkaar om en ouders van die kinderen spreken de Nederlandse taal nauwelijks. Ook merken de schoolleiders en docenten op, dat ouders met een allochtone afkomst vaak andere normen en waarden er op na houden (bijv. minder respect richting vrouwen).

De VVD Dordrecht is verontrust over deze constateringen en wil graag weten of dit ook in Dordrecht speelt.

De VVD Dordrecht heeft de wethouder de volgende vragen gesteld:

1. Heeft de wethouder een beeld over de situatie m.b.t. integratie en de geconstateerde problemen op de Dordtse scholen? (zowel basis als voortgezet onderwijs)

2. Zo nee, is de wethouder bereid om het gesprek aan te gaan met de scholen om te onderzoeken of het probleem ook speelt bij de Dordtse scholen.

3. Kan de wethouder ons binnen een korte termijn berichten over zijn initiatieven, zodat we in de Raad het debat kunnen aangaan over dit onderwerp.