Gezond sporten op veilig kunstgras

Bewegen en sport zijn essentiële onderdelen om mensen fit en gezond te houden. Het draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Goede sportvoorzieningen maken Dordrecht een aantrekkelijke stad voor ons allemaal om in te leven. Want sport is leuk om naar te kijken én leuk om te doen, voor jong en oud. De VVD zet zich daarom sinds jaar en dag in voor een gastvrije stad voor sportevenementen, of het nu om het EK-korfbal gaat of om de World Cup shorttrack. En voor goede sportaccommodaties.

Over dat laatste, goede sportaccommodaties, is de laatste tijd veel te doen. Zeker als het gaat om kunstgrasvelden met rubberen korrels voor de jeugd, omdat die een verhoogd risico zouden geven op kanker als er veel op gespeeld wordt. Wat de VVD betreft is er helaas maar één oplossing mogelijk. Alle kunstgrasvelden met rubberen korrels moeten zo snel mogelijk vervangen worden door een veilig en betaalbaar alternatief als inderdaad vast staat dat de veiligheid in het geding is. Dat daar kosten aan verbonden zijn, is duidelijk. Maar met sommige zaken wil je geen bewust risico lopen. Jong en oud in Dordrecht moet gezond kunnen blijven sporten op veilig kunstgras!