Parkeren in de binnenstad en negentiende eeuwse schil

Het parkeren van de auto in de binnenstad en delen van de 19e-eeuwse schil is voor bewoners, vooral in de avonduren, af en toe heel moeilijk. De bewoners van het oostelijke deel van de binnenstad kunnen hun auto dikwijls niet kwijt op een reguliere parkeerplaats. Dit terwijl zij een parkeervergunning hebben, waar ze toch een fors bedrag per jaar voor betalen.

De VVD vindt dat elke vergunninghouder zijn auto moet kunnen parkeren... in de omgeving van zijn huis. Al enkele jaren vraagt de VVD aan het college om dit probleem op te lossen door een parkeervoorziening te realiseren aan de Stekstraat op de plek van de voormalige school Doelensteyn. Nu alle vergunningen hiervoor binnen zijn en ook de Raad van State groen licht heeft gegeven, gaat de VVD er vanuit dat het college de beoogde voorziening nu snel gaat realiseren.

De kosten van een parkeervergunning voor bewoners, naar onze mening eigenlijk een soort vorm belasting, zijn behoorlijk. Zo’n belasting komt bovenop de vaste lasten van de burgers in de binnenstad en de 19e-eeuwse schil. Ons uitgangspunt is dat lasten voor burgers en het bedrijfsleven niet hoger moeten zijn dan nodig. Bezoekers van onze stad hoeven volgend jaar gelukkig niet meer te gaan betalen voor het parkeren van hun auto. Deze tarieven blijven gelijk.

De VVD heeft bij de behandeling van de begroting van volgend jaar in de gemeenteraad gepleit om de kosten van parkeervergunningen in de 19e-eeuwse schil en binnenstad voor burgers en bedrijfsleven niet te verhogen in 2017. Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad dit initiatief niet gesteund. De VVD betreurt dit zeer.