• Nieuwjaarstoespraak Dordtse VVD: Marc Merx

  28 december − Nieuwjaarstoespraak Dordtse VVD: Marc Merx Lees verder

 • Nieuwjaarsboodschap Dordtse VVD

  13 december − Nieuwjaarsboodschap Dordtse VVD Lees verder

 • Plannen Amstelwijck: Goed voor de stad, en graag ook voor omliggende wijken.

  02 december − Dordrecht heeft te kampen met een tekort aan woningen. In het coalitieakkoord hebben we dan ook afgesproken om tot 2022 4.000 nieuwe woningen te realiseren. Vooral in het hogere segment voor koopwoningen is een zichtbaar tekort in onze stad, waardoor de doorstroming in de woningmarkt stokt en helaas de hogere inkomens onze stad regelmatig verlaten. Eén van de projecten waar woningen gepland staan deze periode, is Amstelwijck. Lees verder

 • Niet wegkijken, maar parkeerproblemen aanpakken!

  13 november − Bij de behandeling van de begroting hebben wij ons wederom hard gemaakt voor het oplossen van het parkeerprobleem in diverse wijken. In sommige de wijken in onze stad is sprake van een zeer hoge parkeerdruk. Hierdoor kunnen mensen als ze thuis komen van hun werk, de auto vaak niet meer in de straat parkeren. Vanuit diverse wijken en bewoners ontvangen wij hier regelmatig klachten over. Wij vinden het belangrijk om voor deze wijken met oplossingen te komen voor dit probleem. Lees verder

 • Wethouder Van der Linden heeft het mis: Dordt is wél een dure parkeerstad.

  © AD/Thymen Stolk

  09 november − Wethouder Van der Linden (CU/SGP) zegt in het AD De Dordtenaar van 9 november dat "Dordrecht geen dure parkeerstad is". Commissielid Alexander Kuhlmann wijst erop dat dit simpelweg onjuist is. Lees verder

 • Dordtse VVD benoemt nieuwe fractievoorzitter: Marc Merx

  24 mei − Marc Merx benoemd tot fractievoorzitter van de Dordtse VVD. Lees verder

 • Acties van VVD Dordrecht en bewoners leiden tot verkeersveiliger Zuilenburg

  20 maart − VVD Dordrecht heeft maandag 19 maart 2018 met de bewoners van de Zuilenburg de aanstaande snelheidsbeperkende maatregelen gevierd. In november 2017 heeft de Dordtse VVD het te hard rijden door die straat aan de orde gesteld in de gemeenteraad. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder om maatregelen te gaan nemen. In overleg tussen gemeente en een van de bewoners is het type maatregelen, zoals drempels, afgestemd. Lees verder

 • Dordtse VVD wil dat wethouder serieus in gesprek gaat met bewoners Hallinqclaan

  © foto: google maps

  12 maart − De wethouder Van der Linden van verkeer wil verkeersdrempels aanleggen in de Hallincqlaan en andere straten in de 19e eeuwse schil van Dordrecht. Het is goed nieuws dat er in dit gebied ook echt een 30-km inrichting van de weg komt, dat is ook een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van de Dordtse VVD. Meer veilige woonstraten door snelheidsremmende maatregelen. Lees verder

 • Dordtse VVD is homohaat spuugzat

  09 maart − De Dordtse VVD wil dat er een prikkelende postercampagne wordt gestart in de Dordtse straten om te onderstrepen dat iedereen vrij is in zijn of haar partnerkeuze. Elke buurt zal hierin betrokken dienen te worden. Tegelijkertijd dient de voorlichting op middelbare scholen ten aanzien van LHBT hierop afgestemd te worden. Want op ons eiland is iedereen gelijk. Lees verder

 • Plannen afvalinzameling dankzij inzet VVD fors aangepast

  21 februari − De gemeenteraad heeft op 20 februari 2018 besloten dat de leegfrequentie van de grijze container eens in de twee weken blijft en mensen in De Hoven en Oudenlandshoek kunnen kiezen voor plasticafvalzakken of een oranje container. De Dordtse VVD heeft daarmee de wensen van de bewoners van Stadspolders, Oudenlandshoek en De Hoven weten te verzilveren. Lees verder

 • VVD geeft bewoners Dordtse Hout en Reeweg-Zuid tweede kans

  20 februari − De gemeenteraad heeft bijna voltallig een motie gesteund van de Dordtse VVD, BVD en CDA voor een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting van de woningen die gebouwd worden in de zogenaamde Parkrand in Wielwijk. Doordat het bestemmingsplan vanmiddag ook is vastgesteld, is daarnaast ook het risico op de ontwikkeling van een door de bewoners ongewenste loods geweken. Lees verder

 • Lancering verkiezingsprogramma: Dordrecht stad vol mogelijkheden

  13 februari − De Dordtse VVD wil meer mogelijk maken in Dordrecht voor de bewoners en ondernemers van de stad, dat is de kern van het verkiezingsprogramma van de Dordtse liberalen. Lijsttrekker Maarten Burggraaf lanceerde het verkiezingsprogramma op de ijsbaan van de Dordtse Sportboulevard tussen sporters en sportvrijwilligers van de verschillende Dordtse sportvereningingen. Lees verder

 • In een schone straat is het prettig wonen

  02 februari − Opgeruimd en schoon, dat is heerlijk thuis komen. Het is dan ook frustrerend als je op een winderige dag door Dordt rijdt en de straten bezaaid zijn met afval. Vaak veroorzaakt doordat de lichte verzamelzakken van plastic afval door de straat heen zijn geblazen. En dat terwijl de oplossing zo simpel is. Lees verder

 • Schrap voorrang asielzoekers bij huurwoning

  29 januari − Een goede en betaalbare huurwoning is voor iedereen belangrijk. Het is op dit moment in Dordrecht al moeilijk voor o.a. starters om aan een betaalbare huurwoning te komen. Om tot een eerlijkere verdeling van de woningen te komen wil de Dordtse VVD dat statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van een huurwoning in Dordrecht. Lees verder

 • Betrek bewoners Dordtse Hout bij ontwikkeling Refaja-terrein

  22 december − Het voormalig Refaja ziekenhuis is verkocht. Het is een belangrijke ontwikkeling voor de bewoners van de naastliggende buurt Dordtse Hout. Essentieel dus dat zij hier ook tijdig en voldoende bij betrokken zullen worden. Lees verder

 • Kamervragen Gen X dankzij Dordtse VVD

  05 december − De Dordtse VVD wil dat bewoners en bedrijven die bouwen of aan hun tuin werken niet blijven zitten met bergen grond met GenX en PFOA (C8) en wil er een gronddepot wordt aangelegd voor gedupeerde bewoners en bedrijven. Op voorstel van Maarten Burggraaf, de fractievoorzitter van de Dordtse VVD, heeft VVD-kamerlid Erik Ziengs de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om tijdelijke depots in te richten voor grond met GenX en PFOA. Lees verder

 • Geen milieustraat in de voortuin

  29 november − Het door bewoners laten scheiden van plastic afval is duur en niet efficiënt blijkt uit veel onderzoeken. Dit kan beter bij de afvalverwerkingsfabrieken. Wij zien dan ook niets in het verplicht doorvoeren van een 4e kliko. Er moet nog wel iets van uw tuintje overblijven. De Dordtse VVD is voorstander van investeren in nascheiden. Lees verder

 • Een sterke Dordtse kandidatenlijst voor VVD Dordrecht

  24 november − De Dordtenaren kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kiezen uit een diverse kandidatenlijst bij de Dordtse VVD. Donderdagavond hebben de leden van VVD Dordrecht de lijst vastgesteld. Het is een echte Dordtse lijst met kandidaten verspreid over de hele stad: van Dubbeldam tot Krispijn en van Stadspolders tot Sterrenburg. Lees verder

 • Veilig wonen, ook in de Zuilenburg

  22 november − De Dordtse VVD heeft de petitie van 53 bewoners van de Zuilenburg over veel te hard rijdend verkeer door hun woonerf overhandigd aan de wethouder verkeer en de toezegging gekregen dat er dit jaar nog overleg komt met bewoners en de nabijgelegen school en dat er naar een structurele oplossing zal worden gezocht. De Dordtse VVD is blij met deze toezegging en zal de vinger aan de pols houden. Lees verder

 • Vraagtekens bij huisvuilbeleid

  22 september − Meer plastic afval verzamelen heeft weinig positieve milieueffecten en is erg kostbaar, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). De VVD vraagt daarom aan het college een andere focus te leggen binnen haar huisvuilbeleid. In 2020 moet het restafval in Dordrecht met 100 kg per huishouden teruggedrongen zijn. Met een focus op nascheiding van GFT afval zou je zo al driekwart van die doelstelling binnen handbereik hebben. Lees verder