• Nieuwjaarsboodschap van Maarten Burggraaf aan alle Dordtenaren

  02 januari − Dordtenaren, Kennen jullie nog die goede oude tijd? De tijd waarin er geen problemen waren in Dordrecht? Geen armoede, geen criminaliteit, geen pijnlijke belastingen? Ik ook niet. Lees verder

 • Betrek bewoners Dordtse Hout bij ontwikkeling Refaja-terrein

  22 december − Het voormalig Refaja ziekenhuis is verkocht. Het is een belangrijke ontwikkeling voor de bewoners van de naastliggende buurt Dordtse Hout. Essentieel dus dat zij hier ook tijdig en voldoende bij betrokken zullen worden. Lees verder

 • Kamervragen Gen X dankzij Dordtse VVD

  05 december − De Dordtse VVD wil dat bewoners en bedrijven die bouwen of aan hun tuin werken niet blijven zitten met bergen grond met GenX en PFOA (C8) en wil er een gronddepot wordt aangelegd voor gedupeerde bewoners en bedrijven. Op voorstel van Maarten Burggraaf, de fractievoorzitter van de Dordtse VVD, heeft VVD-kamerlid Erik Ziengs de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om tijdelijke depots in te richten voor grond met GenX en PFOA. Lees verder

 • Geen milieustraat in de voortuin

  29 november − Het door bewoners laten scheiden van plastic afval is duur en niet efficiënt blijkt uit veel onderzoeken. Dit kan beter bij de afvalverwerkingsfabrieken. Wij zien dan ook niets in het verplicht doorvoeren van een 4e kliko. Er moet nog wel iets van uw tuintje overblijven. De Dordtse VVD is voorstander van investeren in nascheiden. Lees verder

 • Een sterke Dordtse kandidatenlijst voor VVD Dordrecht

  24 november − De Dordtenaren kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kiezen uit een diverse kandidatenlijst bij de Dordtse VVD. Donderdagavond hebben de leden van VVD Dordrecht de lijst vastgesteld. Het is een echte Dordtse lijst met kandidaten verspreid over de hele stad: van Dubbeldam tot Krispijn en van Stadspolders tot Sterrenburg. Lees verder

 • Veilig wonen, ook in de Zuilenburg

  22 november − De Dordtse VVD heeft de petitie van 53 bewoners van de Zuilenburg over veel te hard rijdend verkeer door hun woonerf overhandigd aan de wethouder verkeer en de toezegging gekregen dat er dit jaar nog overleg komt met bewoners en de nabijgelegen school en dat er naar een structurele oplossing zal worden gezocht. De Dordtse VVD is blij met deze toezegging en zal de vinger aan de pols houden. Lees verder

 • Vraagtekens bij huisvuilbeleid

  22 september − Meer plastic afval verzamelen heeft weinig positieve milieueffecten en is erg kostbaar, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). De VVD vraagt daarom aan het college een andere focus te leggen binnen haar huisvuilbeleid. In 2020 moet het restafval in Dordrecht met 100 kg per huishouden teruggedrongen zijn. Met een focus op nascheiding van GFT afval zou je zo al driekwart van die doelstelling binnen handbereik hebben. Lees verder

 • Maarten Burggraaf benoemd tot lijsttrekker VVD Dordrecht

  09 september − Maarten Burggraaf is donderdagavond door de leden van de Dordtse VVD benoemd als lijsttrekker van de lokale liberale partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Burggraaf (38) is sinds 2014 raadslid voor VVD Dordrecht. Lees verder

 • VVD Dordrecht kiest 7 september lijsttrekker

  © Bron: Flickr/Paul van de Velde

  28 augustus − Dordts gemeenteraadslid Maarten Burggraaf is door de selectiecommissie van VVD Dordrecht voorgedragen voor het lijsttrekkerschap van de partij. Donderdagavond 7 september zal de ledenvergadering van de lokale liberalen besluiten wie de lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal aanvoeren. Lees verder

 • Duidelijkheid rondom Chemours

  23 juli − VVD Dordrecht wil dat aan alle onzekerheid een einde komt en dat nieuwe verassingen rondom (de effecten van) Chemours niet meer voor gaan komen. Lees verder

 • Lagere lasten voor Dordtse hondenbaasjes

  29 juni − Goed nieuws voor de Dordtse hondenbaasjes! Gisteravond heeft de gemeenteraad bijna unaniem ingestemd met de VVD motie om een rem te zetten op de hondenbelasting en het komend jaar fors te gaan verlagen. Lees verder

 • Kadernota 2018: Dordrecht gaat voorwaarts

  © Bron: Flickr/bertknot

  19 juni − Het motto ‘Dordrecht gaat voorwaarts’ spreekt de VVD aan. Toch heeft raadslid Maarten Burggraaf enige bemerkingen; in hoeverre worden de mogelijkheden geboden om de stap(pen) voorwaarts daadwerkelijk te maken? Lees verder

 • VVD haalt parkeerwensen op bij bewoners en ondernemers

  08 juni − Woensdagavond 14 juni organiseert VVD Dordrecht een inspreekavond over parkeren in de stad. Vanaf 20:00 uur kunnen bewoners en ondernemers op het stadskantoor aan de Spuiboulevard hun parkeerwensen laten weten. Lees verder

 • Koopzondag, een feest!

  © Bron: Flickr/bertknot

  07 juni − Dit weekend werd duidelijk dat we toch nog wat te repareren hebben aan de regels. De winkels mogen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 - 22.00 uur en op zondagen van 12.00 - 18.00 uur geopend zijn. Op eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag moeten de deuren gesloten blijven. En daar gaat het naar onze mening mis. Lees verder

 • Zwemmen in Dordtse binnenhaven

  © Bron: Flickr/Paul van de Velde

  01 juni − Afkoelen in het water van de Dordtse binnenhaven moet kunnen. Lees verder

 • VVD bezorgd om toename aantal straatroven

  31 mei − De VVD is naar aanleiding van de uitkomsten in de AD Misdaadmeter bezorgd over de toename van het aantal straatroven in de stad. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Pak snelheidsduivels in de woonstraat aan

  © Bron: Roy/ZHZ-Actueel

  16 mei − Woonstraten waar gevaarlijk hard wordt gereden, helaas horen we het regelmatig van bewoners. VVD Dordrecht wil dat snelheidsmaniakken in de woonwijken worden aangepakt. Lees verder

 • Laat vertrouwen drinkwater niet ondermijnen

  19 april − Het drinkwater in Nederland is van topkwaliteit en het vertrouwen van de bewoners daarin is groot, dat moet zo blijven! Daarom heeft VVD Dordrecht het initiatief genomen om met de voltallige gemeenteraad een brief te schrijven naar de provincie met de oproep om de lozing van omstreden GenX-stoffen op de rivier Beneden Merwede door Chemours terug te schroeven. Lees verder

 • Vierde kliko niet opdringen

  15 maart − Zadel de bewoners dus niet op met stinkende grijze containers en bied alleen een vierde kliko voor plastic afval aan als bewoners er zelf om vragen. Lees verder

 • Tegenprestatie als eis voor bijstandsuitkering

  07 maart − De VVD heeft in de Drechtraad een motie ingediend om gevolg te gaan geven aan de wettelijke opdracht om een tegenprestatie te eisen van mensen die een bijstandsuitkering krijgen. Lees verder