Nieuws

 • Straatintimidatie de stad uit!

  01 september − Dordtse meisjes en vrouwen die in hun eigen stad worden nagesist en uitgemaakt voor hoertje. Wat ons betreft onacceptabel. Alexander Kuhlmann, Marc Merx en John van der Net willen dat de gemeente in actie komt. Lees verder

 • Politiebureau Groenmarkt verdwijnt. Wij maken ons zorgen!

  14 augustus − De Dordtse VVD maakt zich zorgen over de zichtbaarheid van de politie, nu het kantoor op de Groenmarkt verdwijnt. Terwijl ze in Bleskensgraaf een nieuw politiesteunpunt openen, moeten steeds meer wijken in Dordrecht het zonder post doen. Hoe garandeer je nu de aanspreekbaarheid van agenten? Lees verder

 • Pak motorherrie aan met lawaaiflitsers

  09 augustus − Helaas een herkenbaar geluid voor veel stadgenoten: keiharde herrie van een motor, quad, brommer of ander motorvoertuig in je straat. De Dordtse VVD wil dat dit wordt aangepakt. Commissielid Alexander Kuhlmann stelt voor om lawaaiflitsers te introduceren. Dit is een systeem met moderne microfoons die heel precies de richting en aantal decibellen kunnen meten en een camera die het kenteken registreert. “Veel motorrijders rijden gelukkig normaal, maar er zitten een aantal geluidsaso’s bij die echt moeten worden aangepakt” aldus Kuhlmann. Lees verder

 • Vraag om onderzoek naar fouten bij bestrating

  27 juli − De nieuwe bestrating van de Lange Geldersekade zit binnen een jaar al vol kuilen en verzakkingen. Commissielid Alexander Kuhlmann weer dat veel buurtbewoners maandenlang overlast hebben gehad van de werkzaamheden “Als het dan klaar is, verwacht je dat de nieuwe bestrating lag mee kan gaan.” Kuhlmann heeft namens de Dordtse VVD aan de gemeente gevraagd om een onderzoek waarom het steeds mislukt om Dordtse straten in één keer goed te aan te leggen. “De Visstraat, het Scheffersplein, het Achterom, het Bagijnhof en nu dus de Lange Geldersekade: de lijst met straten die kort na oplevering nog een keer, of zelfs meerdere keren opnieuw moesten worden Lees verder

 • Zwerfafval moet uit het straatbeeld verdwijnen

  10 juli − 10 juli - De Dordtse VVD maakt zich al jaar en dag hard voor een schone stad. Alleen bepaalde problemen worden door een klein deel van de wijk voor de andere bewoners vervuild en dus verpest. We hebben in de commissievergadering voorgesteld om op plaatsen waar veel vuil verkeerd wordt aangeboden, door handhaving beter te laten controleren en eventueel tijdelijk cameratoezicht toe te passen. De gemeente kan namelijk pas bekeuren als je op heterdaad betrapt wordt. Lees verder

 • #ONDERNEMERSCHALLENGE

  30 april − De Coronacrisis raakt ons allemaal, en met name de lokale ondernemers. Lokale ondernemers hebben het zwaar en vechten voor hun voortbestaan. Die ondernemers verdienen nu een extra steuntje in de rug. Dat kunnen wij allemaal met elkaar doen. Daarom doet raadslid Rolin den Heijer mee aan de #ondernemerschallenge. Lees verder

 • Oplossing Puzzel Dordtse Plekken

  17 april − Bij dezen de oplossing van onze puzzel over bekende Dordtse Plekken: 1. Kunstmin 2. Energiehuis 3. Sterrenburg 4. De Staart 5. Biesbosch 6. Stadhuis 7. Wielwijk 8. Stadspolders 9. Crabbehof 10. Standbeeld Gebroeders de Witt 11. Groothoofdspoort 12. Engelenburgerbrug 13. Wijnstraat 14. Dordrechts Museum 15. Villa Augustus 16. Vogelplein 17. Wolwevershaven 18. Dordt in Stoom 19. Kop van 't Land 20. Land van Valk 21. Wantij 22. Dubbelmondepark 23. Stadion FC Dordrecht 24. Tongplaat 25. Grote Kerk 26. Drie Rivieren Punt 27. Veemarkt 28. Brokking De puzzel kunt u hier terugvinden: https://www.facebook.com/DordtseVVD/posts/1561174767365507 Lees verder

 • Wethouder Maarten Burggraaf, wat gebeurt er nu allemaal?

  06 april − Hoofd cool, economie overeind Zekerheid, dat is waar Dordtenaren in deze tijd behoefte aan hebben. De bedrijven en ondernemers willen zekerheid op het voortbestaan van hun zaak. Werknemers die bijvoorbeeld in de horeca of andere gesloten winkels werken willen zekerheid op hun baan en inkomen. Lees verder

 • Fractievoorzitter Marc Merx: Pas goed op elkaar

  06 april − Pas goed op elkaar Deze keer geen nieuwsbrief zoals u van ons bent gewend. Want Dordrecht is nu al een aantal weken in de greep van het Coronavirus. Bijna alles dat begin deze maand nog vanzelfsprekend was op ons eiland, is dat nu niet meer. Vele Dordtenaren zitten binnen, volgen het nieuws, proberen de kinderen les te geven en te amuseren en ook nog thuis te werken. Andere Dordtenaren zijn dag en nacht in de weer om voor anderen te zorgen in de gezondheidszorg, voor de veiligheid en om de schappen te vullen. Vele Dordtenaren laten hun blijk van waardering voor deze mensen op vele manieren zien. Wij zijn trots op de veerkracht van de ondernemers, het stadsbestuur, de zorg en alle andere Dordtenaren die massaal hun schouders eronder zetten. Ons eiland toont veerkracht, ondernemerschap en saamhorigheid. Lees verder

 • Coronavirus

  13 maart − Coronavirus - Wij roepen iedere Dordtenaar op zijn/haar verstand te gebruiken. Helaas is onze stad nu ook in de greep van het Coronavirus. Laten we op elkaar letten, voor elkaar klaar staan en zorgen. Het eigen belang ondergeschikt maken aan het grotere belang en zeker niet in paniek raken. Dan doorstaat ook Dordt dit virus. Lees verder

 • Vluchtelingenquotum Dordrecht

  17 januari − De Rotterdamse wethouder (VVD) Bert Wijbenga, heeft geopperd om voor Rotterdam per jaar een quota vast te stellen om vluchtelingen op te nemen. De Dordtse VVD vindt dat een stad maar een beperkt aantal vluchtelingen kan opnemen, zonder dat er sociale en financiële spanningen komen... Lees verder

 • VVD tegen vuurwerkverbod binnenstad

  19 september − Het collegevoorstel om vuurwerk te verbieden in de binnenstad kan op de steun van de meerderheid van de raad rekenen. De argumenten zijn naar mijn mening echter zeer dun en kunnen dit besluit niet dragen. De gemeente kan haar handhavingscapaciteit beter inzetten op de aanpak van de echte problemen rond oud en nieuw. Lees verder

 • Rupsje Nooitgenoeg

  02 juli − In 1969 tekende de Amerikaanse kinderboekenschrijver Eric Carle een groen rupsje. Hij noemde dat rupsje: Rupsje Nooitgenoeg. Dat diertje heeft altijd honger, wil altijd meer. Iets waar de Dordtse gemeenteraad ook maar geen genoeg van weet te krijgen. Lees verder

 • Proef scootmobiel delen

  14 mei − In de commissie sociaal worden de kaders voor het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) besproken. Een van de belangrijkste punten op dit dossier is de betaalbaarheid. In de komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. De Dordste VVD mist op dat punt een duidelijke visie. Er zit een olifant in de kamer, maar alle politieke partijen doen net alsof ze hem niet zien. Lees verder

 • Praktische innovatieve oplossing voor schulden!

  16 april − 16 april − Raadslid van der Net vraagt aan wethouder Heijkoop om mee te doen met de proef voor een digitaal huishoudboekje. Lees verder

 • Alert op explosie kosten sociale domein

  04 april − Gisteren tijdens de Drechtstedendinsdag werden de cijfers en prognoses gepresenteerd van de plannen en kosten van het Sociale domein. Lees verder

 • Politiek gaat te vaak door de knieën ten koste van een bruisende binnenstad

  01 april − Hoewel het gelukkig steeds beter gaat met onze binnenstad, hebben we toch een probleem. Bij de verkoop van de voormalige uitgaanskerk van Bibelot, gaf de projectontwikkelaar exact aan waar het probleem ‘m in zit. Ondernemers en projectontwikkelaars durven geen horeca meer aan in panden in ons centrum. Men is bang voor ‘gevoeligheden in de buurt’. Lees verder

 • Dordts College juicht initiatief voorstel over ondermijning van John van der Net toe.

  14 maart − In november heeft VVD raadslid John van der Net, ondersteunt door de CU/SGP en CDA, een initiatiefvoorstel ingediend om een extra middel in te zetten tegen ondermijnende criminaliteit. Lees verder

 • Honden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch?

  24 februari − De VVD heeft met andere partijen een voorstel ingediend om diverse gebruikers een suggestie te laten maken voor het verdelen van de schaarse beschikbare ruimte in de Dordtse Biesbosch. Dit voorstel heeft het gehaald. Alleen CDA, Beter voor Dordt en fractie De Jager stemden tegen. Lees verder

 • Schokkende uitkomst m.b.t. bijstandsfraude door verzwegen vermogen in het buitenland.

  08 februari − De VVD heeft in de Drechtraad vragen gesteld m.b.t. de handhaving bij bijstand. Met name Nederlanders van allochtone afkomst in de bijstand hebben soms nog geld of bezittingen in het buitenland die ze niet hebben opgegeven. Lees verder